من مدتی است که عقد کرده ام.ودراین مدت با مالیدن کلیتوریس همسرم اورا ارضا کرده ام.خواستم ببینم آیا مالیدن کلیتوریس باعث عقب رفتن پرده بکارت ویا ضخیم تر شدن آن میشود؟

در مقاله با مالش کلیتوریس و پرده بکارت آشنا میشود

عوارض مالش کلیتوریس روی پرده بکارت


پاسخ  :
ناحیه کلیتوریس(Clitoris) و چوچولو در زنان حساس ترین نقطه دستگاه تناسلی آنان به حساب می آید. کلیتوریس در زن حکم آلت مرد را دارد و حتی گاهی هنگام برانگیختگی جنسی حالت نعوظ پیدا می کند و مقداری متورم و سفت می شود، بنابراین ملامسه مختصر آن تحریک شدیدی به زن می دهد و در رساندن او به اوج لذت جنسی و ارضای او نقش اساسی دارد. اما این را بدانید که این ناحیه با پرده بکارت زنان مقداری در حدود چند سانتیمتر فاصله دارد بنابراین، به نظر می رسد که لمس و مالش این ناحیه هیچ گونه تأثیری روی پرده بکارت نداشته باشد، مگر این که تحقیقات علمی آن را به اثبات برساند. آیا وقتی شما نوک بینی‌تان را لمس می کنید و آن را مالش می دهید، پوست لب‌تان نازک یا ضخیم می گردد؟ لمس ناحیه کلیتوریس نیز این گونه است و به نظر می رسد که نه تنها باعث عقب رفتن پرده بکارت ویا ضخیم تر شدن آن نمی شود. بلکه تأثیری هم در پارگی و آسیب دیدگی آن ندارد. البته مشروط بر این که مالیدن این ناحیه به گونه ای نباشد که موجب مالیدن و لمس مستقیم پرده بکارت و نواحی اطراف آن گردد.


منبع : پاسخگو